Thi công lắp đặt hệ thống camra Vườn Nhật, Picnic, Kết nối tín hiệu camra các khu công viên về phòng TTTM: Tại dự án Vin home Smart City Tây mỗ, Đại Mỗ

Hạng mục thi công:

  • Camra Vườn Nhật, Picnic
  • Kết nối tín hiệu Camera các khu công viên về phòng TTTM
  • Địa chỉ: Vin home Smart City Tây mỗ, Đại Mỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *